Pages

Tuesday, August 24, 2004

Kofi Annan Wireless

KOFI ANNANGENERALSEKRETÆR I FN Fredag 8. november 2002 15:05, oppdatert 17:31 Den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologien er blant globaliseringens drivkrefter.
Den fører mennesker sammen og gir beslutningstakere helt nye virkemidler for utvikling. Samtidig øker gapet mellom informasjonssamfunnets bemidlede og ubemidlede.
Det er stor fare for at verdens fattige blir utestengt fra den kunnskapsbaserte verdensøkonomien.
Post a Comment