Pages

Sunday, November 21, 2004

Göteborg centrum för telematik

Göteborg är idag på allvar placerat på kartan som ledande internationellt kompetenscentrum för telematik. Svaren fick man i Business Region Göteborgs monter under Comdex-mässans första dag.
Det var en dag som helt ägnades åt detta samlingsbegrepp för trådlös kommunikation med fordon, som i många sammanhang fått namnge hela Göteborgsregionen genom den unika organisationen Telematics Valley. Telematik är ett samlingsbegrepp för användning av informationsteknik och trådlös kommunikation i fordon. Enkelt uttryck handlar det om datorer som gör bilarna smarta.
Utan att ta händerna från ratten kommer framtidens bilförare att kunna skicka e-post och byta CD med hjälp av sin röst. I en nära framtid kommer bilisten även att kunna få aktuell väder- och trafikinformation via Internet direkt in på instrumentpanelen. Detta är två bland många exempel på hur framtiden kan gestalta sig, då elektronik, datorer, och programvara samverkar.
Redan idag används datasystem för service och säkerhet, till exempel navigeringssystem som hjälper föraren att hitta eller sensorer som talar om när det är halt på vägen. Telematik är en bransch med snabb utvecklingstakt. Den första konferensen som anordnades handlade nästan bara om framtidsvisioner. Idag, tre år senare, har många av idéerna utvecklats till färdiga produkter. Årets konferens fokuserar därför på den kommersiella nyttan av tekniken.
Post a Comment