Pages

Sunday, November 21, 2004

Närhetsprincipen råder

Glöm arbete från nio till fem. År 2050 styr vi själva över vår egen tid. Begreppet arbete används inte ens längre. Istället talar vi om sysslor eller ansvarsområden. Vi har en stark lokal och regional förankring och vi utför som regel våra sysslor i närheten av bostadsområdet. Arbetspendling förekommer inte längre i någon större utsträckning – vi behöver bara ta den solcellsdrivna cykeln några kvarter bort. – Närhetsprincipen råder, vilket innebär att vi löser de flesta problem lokalt.
I det lokala samhället utför var och en det den är bra på. Formell utbildning är inte längre lika viktig, vi inhämtar snarare kunskapen genom ”learning by doing” och genom att lära av varandra. Vidareutveckling och successivt lärande pågår genom hela livet.
Vi har fått många nya möjligheter att kommunicera med andra, att få information, service och underhållning. Vardagen datoriseras allt mer och vi använder datorberoende tjänster allt oftare. Fler och fler av de kapitalvaror vi köper innehåller datorer som ger nya funktioner, gör dem resursnålare och säkrare.
I framtiden kan fjärrarbetsplatser på hemtorget göra det möjligt att slippa pendla och göra långa tjänsteresor och ändå arbeta eller studera tillsammans med andra. Redan i dag finns möjligheten att få bild kopplad till ljud i videokonferenser. I framtiden kan nästan alla telefonsamtal innehålla naturtrogna rörliga bilder oavsett om man samtalar via datorn, via en speciell bildtelefon eller via en mobiltelefon med bild.


Talande väggar med klistrade bilder som ändras

Bildkvaliteten kommer att vara bra nog för att man ska kunna se kroppsspråk och andra reaktioner. För att göra virtuella möten ännu mer verkliga kan man tänka sig att man har speciell rum där andra deltagare visas på hela väggar, eller så tar man på sig en huva för att möta sina vänner eller kollegor, världen över i en konstgjord datorvärld.
Virtuella arbetsmöten gör att man kan undvika vissa tvungna arbetsresor, men av sociala och kreativa skäl reser man säkert ändå ganska ofta för att träffas på riktigt. Människor behöver alltid mötas fysiskt, både nu och i framtiden.
I hemmet kommer TV, dator och telefon kanske att vara sammanförda till apparat som sitter på väggen eller ligger som en bärbar enhet. Med denna kommer det att vara möjligt att ringa, att boka biljetter eller en bil i fordonspoolen, och att välja musik eller TV-program.
Post a Comment