Pages

Sunday, November 21, 2004

Upplevelser, teknik och kunskap

Upplevelser, teknik och kunskap är i dagens tillväxtberäkningar betraktade som okända eller svårbedömda felkomponenter. I jakten på ökad välfärd mäter vi ofta det som vi kan mäta men inte alltid det som vi är intresserade av. Vilken tillväxt eftersträvar vi? Vem behöver tillväxt? Kommer vi att ha tillväxt?
Informationsflödet ökar, framtidens hem har talande tapeter.
Post a Comment