Pages

Wednesday, May 30, 2007

Etanolin tuotannosta

VAHVA KYTKENTÄ MAATALOUTEEN

Maassamme on tehty selvityksiä ja teollista kehitystyötä etanolipolttoaineen tuotannon aloittamiseksi. Valmistelu on edennyt vaiheeseen, jossa on arvioitu myös eri alueiden ja paikkakuntien edullisuutta tehdashankkeen sijoittamisen kannalta. Uudella teollisuustuotannolla on vahva riippuvuus ja tuotannollinen kytkentä maatalouteen.

SIJAINTIPAIKALLA ON KESKEINEN MERKITYS

Tuotannon kannattavuudelle ovat erityisen merkityksellisiä tekijöitä mm. sijaintipaikkakunnan liikenteellinen asema ohran tuotantoon ja sivutuotteiden kulutukseen nähden, alueen infrastruktuuri ja palvelut sekä yhteistyö muun teollisuuden ja tuotannon kanssa. Teollisuuslaitoksen sijoittaminen on voitava perustaa parhaaseen liike- ja yhteiskuntataloudelliseen vaihtoehtoon.

SATAKUNTA - ONKO LÄNNEN TEHDAS?

Selvityksen tavoitteena on yleispiirteisesti kuvailla etanolipolttoaineen tuotantohanketta ja sen lähtökohtia, esitellä laajemmin Satakunnan ja sen lähialueiden tarjoamia edellytyksiä etanolitehtaan sijoittamiseksi alueelle sekä esitellä ja vertailla Satakunnan sisäisiä kuntakohtaisia sijaintitekijöitä.

Lisäksi tehdään yleispiirteinen sijaintivertailu kahden maatalousalueen kesken. Yleispiirteinen tarkastelu on kuvaileva, analysoiva ja vertaileva. Selvityksessä ei tehdä laajemmin yhteiskunta- tai yritystaloudellisia arvioita eikä selvitetä hankkeen liiketaloudellista kannattavuutta. Sijaintipaikkaselvityksen tarkoituksena on tuottaa perusteita etanolitehtaan hankkeen kehittelylle ja sijaintipäätöksen valmistelulle.

KOMMENTTEJA

Tänään näimme jatkonäytelmän Koskenkorvan hankkeen kuivuessa kasaan. Ministeri Pekkarinen haluaa tietää, miksi laskelmat muuttuivat niin nopeasti?

Post a Comment