Pages

Thursday, August 23, 2007

Euroopan markkinat

Olen miettinyt bioenergia -haastetta, pohtinut kustannustehokkaita tapoja innostaaksemme eurooppalaisia yhteisöjä ja teollisuusyrityksiä investoimaan bioenergialaitoksiin. Maailma ja asenteet ovat muuttuneet rajusti bioenergiaa suosivampaan suuntaan kymmenessä vuodessa.

Poliittinen tahto bioenergian lisäämiseksi on vahvistunut. Ilmaston muutos (Global Warming) on nyt kaikkien huulilla.

”Biofuel” kiinnostaa poliittisia päättäjiä, mutta käytäntöön vieminen törmäämme monella alueella operaatioiden läpiviemisen kokemattomuuteen. Lähtökohdiltaan Pohjoismaat ovat markkina-alueena helpoimpia, mutta täällä toimivat tietenkin kaikki kilpailijat.

Post a Comment