Pages

Thursday, August 23, 2007

Web 2.0 ja Bioenergia

Saamme yhdellä kertaa kosketuksen lukuisiin toimijoihin.

  1. Nopean yhteyden rakentaminen päättäjiin ja vaikuttajiin
  2. Tärkeimpien kohteiden identifiointi, aktivointi ja innostaminen
  3. Toimintamallin käytäntöön vieminen
  4. Läheisen kontaktin rakentaminen Public-Private päättäjiin
  5. Vuorovaikutteisen toimintamallin luominen, joka aktivoi EU kumppanit
  6. Yhteistyö kansallisen ja EU-tason vaikuttajien kanssa
  7. Ruohonjuuritason vuorovaikutus on tärkeää
  8. Bioenergian asemointi suhteessa projektien suunnittelijoihin ja rajoittajiin
  9. Suomalaisen biopolttoaineinfrastruktuuriosaamisen siirtäminen
  10. Nostamme operaation tunnettuutta Pohjoismaissa ja Euroopassa

Olen laatineet käsikirjoituksen. Voimme yhdessä hioa ja tarkentaa suunnitelmaa. Edellisen kirjoitukseni jälkeen suunnitelmaa on tarkennettu. Päivitämme yhteyksiämme suomalaisiin teollisiin kumppaneihin (biopolttoaineen virta laitokselle). Mielenkiintoa, osaamista ja uusia työkaluja on tarjolla.

Post a Comment