Pages

Sunday, September 23, 2007

Biopolttoaineita lisää

Biopolttoaineiden osuus on määrä nostaa 5,75 prosenttiin kaikesta liikenteen kulutuksesta vuoteen 2010 mennessä. Kuluttajien käyttäytymiseen tämä kuitenkin vaikuttaa vain vähän, jos ollenkaan. Menoveden hinta nousee hieman, kun biopolttoainetta ryhdytään sekoittamaan tavallisen polttoaineen sekaan.

Kauppa- ja teollisuusministeriö kiistää epäilyt suurteollisuuden suosimisesta.

Ministeriön energiaosaston Uusiutuvat ja tehokkuus -ryhmän päällikkö Sirkka Vilkamo sanoo, että päättäjät haluavat edistää sellaisia asioita, jotka tuottavat nopeita tuloksia päästöjen vähentämiseksi. Hänen mielestään tehokkainta on bioenergian käytön lisääminen lämmön ja sähköntuotantoon keskisuurissa ja suurissa voimalaitoksissa. Tällaisia laitoksia on Suomessa noin viisisataa.

500 KESKISUURTA JA SUURTA
BIOENERGIALAITOSTA SUOMESSA

“Bioenergialla saadaan nopeimmin aikaan tuloksia Suomessa”, Vilkamo sanoo. “Nykyiset laitokset pystyvät lisäämään biomassan käyttöä sähkön ja lämmön tuotantoon.”

Hallitus ei halua tässä vaiheessa yllyttää teollisuutta ja kuluttajia rajuihin teknologisiin muutoksiin.

Virkamiehet ja johtavat poliitikot suhtautuvat epäilevästi polttoaineen jakeluverkoston ja autokannan vaihtamiseen. Varovainen linja saa tukea useista tutkimuksista, joissa kyseenalaistetaan ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden kuten etanolin ekotehokkuus. Satsaukset toisen sukupolven teknologiaan, esimerkiksi FT-dieseliin, saattavat siksi tuntua viisaammilta.

Vilkamon mielestä innostuminen uusista asioista on tärkeää. Intoiluun liittyy kuitenkin aina ylikuumenemisen riski.

“Jos joku touhottaa, kärsijä on usein joku toinen”, Vilkamo sanoo. “On tärkeää, ettei investoida johonkin, joka on muutaman vuoden päästä vanhentunut.”

Post a Comment