Pages

Sunday, September 02, 2007

Biovoimalaitos Kaukalle

Kaukaan tehtaalle ja Lappeenrannalle yhteinen biovoimalaitos. Yhteisvoimalaitoksesta on neuvoteltu useaan otteeseen, ja nyt tulokseen johtaneet neuvottelut käynnistyivät vuosi sitten.

Kaukaan voiman toteuttaman laitoksen rakentaminen alkaa elokussa 2007. Investoinnin arvo on 244 miljoonaa euroa. Laitos käyttää polottoaineinaan kuorta ja energiapuuta. Kuori saadaan tehtaan alueelta ja energiapuu eli hakkuujätteet otetaan talteen metsistä, kertoo Kaukaan tehtaan paikallisjohtaja Raimo Särkelä.

Uusi voimala korvaa tehtaan 1970-luvulla rakennetun kuorikattilalaitoksen. Lappeenrannan Energian vanha Mertaniemen voimalaitos puolestaan jää kaupungille varavoimalaitokseksi. Lappeenrannan kaupunginjohtajan Seppo Miettisen mukaan yhteisen voimalaitoksen rakentamiseen päädyttiin maakaasun nousevan hintakehityksen takia.

UPM:n Kaukaan tehtaan alueelle rakennetaan uusi yhteisvoimalaitos, joka tuottaa prosessihöyryä ka sähköä UPM:n tehtaalle sekä sähköä ja kaukolämpöä Lappeenrannan kaupungille. Biopolttoainetta käyttävän laitoksen kolmas omistaja on Pohjolan Voima.

Post a Comment