Pages

Sunday, September 02, 2007

Finnbioenergiasta poimittua

Nakkila sijaitsee Helsingintien varrella, matkalla Porista Helsinkiin. Nakkilasta on 220 km ajomatka Helsinkiin ja Poriin vain 20 km.Nakkilan Konepaja Oy palvelee asiakkaitaan prosessiteollisuuden laitetoimituksissa sekä biopolttoainekäyttöisten lämpölaitosten investoinneissa.
"Huippulaatu, toimitusvarmuus ja joustavuus ovat johtavia periaatteitamme", kerrotaan nettisivuilla.

Nakkila Boilers lämpölaitokset tarjoavat kokonaistaloudellisen ja luotettavan ratkaisun lämpöenergian tuottamiseen kotimaisilla biopolttoaineilla. Puhdasta lämpöä kotimaisilla biopolttoaineilla:
 • Tehoalue 1 - 10 MW
 • Polttoaineina mm. hake, palaturve, kuori
 • Kilpailukykyinen kokonaistaloudellinen hinta
 • Lyhyt toimitus- ja käyttöönottoaika
 • Tehdasvalmisteiset modulirakenteiset lämpölaitokset
 • Korkea automaatioaste
 • Alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset
 • Polttoaine voi vaihdella kosteudeltaan 10-60%
 • Hyvä taloudellisuus. Hyötysuhde yli 86% kaikilla polttoaineen kosteuksilla
 • Käytettävyys yli 97%
 • Luotettava ja täsmällinen kokonaistoimitus, sisältäen myös laitoksen käyttöönoton ja koulutuksen.

Nakkilan asiakkat Suomessa ja muissa pohjoismaissa ovat tunnettuja lämpöalan ammattilaisia ja lämpöä tarvitsevia tuotantolaitoksia, jotka arvostavat laitoksen tuottavuutta ja toimivuutta ammattikäytössa.

Liitetiedosto
Nakkila Boilers Esite
Liitetiedosto
Nakkila Boilers Referenssejä


Finnbioenergian sivuilta löytyi alla oleva tieto:
Kehitystyötä tekevät Nakkilan Konepaja Oy ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu.

Polttolaitos kosteudeltaan epähomogeenisille puupolttoaineille

Ominaispiirteet
 • Sopii sekä märälle että kuivalle puupolttoaineelle.
 • Märkä polttoaine kuivataan savukaasun lämmittämällä ilmalla ennen polttoa.
 • Kuivalla polttoaineella kuivausprosessin reservilämpö palamisilman esilämmitykseen.
 • Polttoaineen kosteuden tasaisuus helpottaa palamisen hallintaa.
 • Kattila voidaan mitoittaa kooltaan pienemmäksi ensiöpuolen korkean lämpötilan vuoksi.
 • Suunniteltu suurten kiinteistöjen, maalaistaajamien ja teollisuusrakennusten lämmitykseen.
Teknisiä tietoja
 • Koelaitteisto 40 kW
 • Polttoaineen kuivaus vähintään 35 %:n kosteuteen
 • Kuivausilman tyypillinen lämpötila 70 oC
 • Poistuvan kuivausilman tyypillinen lämpötila 20 - 30 oC
 • Omakäyttösähkön keskiteho 1,5 kW koelaitoksen nimellisteholla
 • Kokonaishyötysuhde koeajoissa parhaimmillaan yli 80 %
 • 500 kW:n demonstrointilaitos rakenteilla

Referenssejä

 • Nakkilan Konepaja Oy (40 kW)
 • Porin Metsäopisto (500 kW laitos valmistuu vuoden 1998 alussa)
Post a Comment