Pages

Monday, September 24, 2007

Sahateollisuus lujilla

Sahateollisuus joutuu lujille. Venäjän puutullit pehmittävät suomalaista sahaamista, joka sai nauttia hetken korkeasuhdannettakin. Tilanteet muuttuvat kuitenkin nopeasti.

Tulemme näkemään suuria järjestelyjä Euroopan tasolla. On mahdollista, että StoraEnso tekee järjestelyjä myös sahateollisuudessaan. Sillä on sahoja Pohjoismaiden lisäksi mm. Itävallassa.

Yksityisten omistuksessa olevat keskisuuret sahat elävät puun ja kuoren välissä. Kaikista pienimmät sirkkeliyrittäjillä tilanne on toinen, koska ne voivat seilata suhdannehuipuilla ja supistaa toimintaansa, kun markkinat eivät vedä.

Kirjoitan asiasta lisää lähiaikoina. Sahateollisuus on Suomessa mekaanisen metsäteollisuuden eli puutuoteteollisuuden suurin tuotantoala. Sahateollisuuteen kuuluu puun sahaus, höyläys ja kyllästys. Sahateollisuuden tuotteita ovat:

Sahateollisuuden tuotantolaitokset eli sahat jaetaan teollisuussahoihin ja piensahoihin. Teollisuussahat käyttävät vuosittain raakapuuta yli 10 000 kuutiometriä ja piensahat tätä vähemmän.

Pienten sahayritysten lisäksi piensahoja ovat maatilojen kotitarvesirkkelit ja sahauspalveluja myyvät vuokra- eli rahtisahat.

Sahalle toimitetaan puita, tukkeja metsästä, niitä kastellaan, ja niistä jalostetaan erilaisia lautoja rakennusteollisuuden ja omatoimisen rakentamisen tarveaineiksi.

Aikaisemmin sahalle uitettiin tukkeja vesistöjä pitkin, nykyään puu kuljetetaan pääasiassa puutavara-autoilla maanteitä pitkin.

Sahayrittäjät ry tekee esityksiä ja aloitteita piensahayrittäjiä koskevissa asioissa yhteiskunnan eri sektoreilla, tukee alan tutkimusta ja koulutusta, työvälineiden kehittämistä sekä toimii yrittäjien yhteistoimintajärjestönä. Yhdistyksen päätehtävät ovatkin jäsenistön välisen yhteistyön kehittäminen, piensaha-alan tuotekehityksen ja tutkimuksen lisääminen, sekä yrittäjille tarjottavan koulutuksen ja markkinoinnin edistäminen sekä tiedonvälitys.

Yhdistykseen on liittynyt jäseniksi yli 200 pienen puutuoteteollisuuden yritystä, jotka edustavat kattavasti eri piensaha- ja höyläteollisuuden sekä hirsirakentamisen toimialoja Suomen eri puolilta.

Sahayrittäjät ry mukana Jyväskylän Puu- ja BioEnergia messuilla .

Sahayrittäjät ry-Sry oli näkyvästi mukana tämän vuoden Puu- ja BioEnergia messuilla. Messujen yhteydessä pidettiin piensahateollisuuden seminaari - piensahateollisuus kokonaisvaltaisena liiketoimintana. Seminaarin antia pidettiin yleisesti mielenkiintoisena ja alan kehitystä eteenpäin vievänä. Päivien aikana messuilla kävi lukuisa joukko piensahateollisuuden edustajia.
Post a Comment