Pages

Saturday, October 06, 2007

Bitoech kanavan kehittäminen

Our goal for Biotech News is to create a wholly unique media experience. Tuossa on hyvä lähtkohta ja päämäärä. Keskusteltavia aiheita riittää.
  1. Elintarviketeollisuuden nopeat mikrobimääritykset
  2. Metsäteollisuuden nopeat mittaussovellukset ja prosessien kehittäminen
  3. Mikrobihygieninen kunnossapito
  4. Uudet bioprosessit
Oman alueen muodostaa osaamisen siirtäminen globaalissa toiminnassa. Kirjoitan tänään toisaalla artikkelin mikroblogien käytöstä seminaarien ja tapahtumien online raportoinnissa. Tässä on aineksia myös asiatuntijapalaverien välittömään syöttämiseen kohderyhmälle.

Prosessien kuvukseen tulemme kehittämään uusia keinoja, jotka vähentävät abstraktion tunnetta. Mikrobimaailman tekeminen nykyistä näkyvämmäksi blogien avulla palvelee myös tavoitettamme.

Voimme soveltaa ohjelmistotuotannon käyttämiä keinoja. Peliratkaisut voisivat myös toimia monimutkaisten prosessien kuvaajina. Second Life'kin pyörähti mielessäni, mutta palataan siihen hiukan myöhemmin. Sehän tarjoaisi 3D esityksen.
  • Loisimme hahmoja
  • Hyödyntäisimme 3D
  • Second Life tarjoaa oivallisen esitysympäristön
Post a Comment