Pages

Sunday, October 07, 2007

Tomas Jonsson - Blomstermåla: EU har skänkt Sverige salmonella

Tomas Jonsson är bloggare och politiker. Han skriver om den Svenska salmonellan i sin blog. Samma gäller naturligtvis även andra EU-länder.

Lasse Blog behandlar samma fråga år 2005 i sin blog om ökad risk för Salmonella i Sverige . Lasse Strömberg funderar om allt...

Sverige är ett av få länder i EU som är helt slamonellafritt. Nu kan det bli ändring på det efter EU:s senaste påfund. Sverige får nämligen inte längre ha den effektiva kontroll av livsmedel som hittills gjort att vi klarat oss från salmonella.

Till nu har importörer av livsmedel som skulle kunna innehålla salmonella varit tvungna att anmäla en import i förväg så att kontroll kan ske innan maten kommer ut i butikerna.

Syftet med den tidiga kontrollen var att skydda konsumenterna så tidigt att de inte skulle bli smittade. Nu har EU bestämt att det är ett handelshinder. Själv undrar jag om det inte skulle vara ett större handelshinder om folk blir sjuka?

I fortsättningen måste importörer i stället meddela kommunen att man tagit emot ett parti livsmedel först när det är mottaget och redan utspritt till butiker. Man kan alltså köpa eventuellt smittad mat innan någon kontroll är gjord.


Tomas Jonsson - Blomstermåla: EU har skänkt Sverige salmonella: "På 1950-talet drabbades Alvesta av en stor salmonellaepidemi. 9.000 människor insjuknade och 90 personer dog. Det blev upptakten till Sveriges aktiva arbete mot salmonella som höll Sverige fritt från bakterien. Men sedan EU-inträdet fungerar inte vår svenska kontroll.

Den är helt enkelt ett handelshinder, eftersom varor ska kunna strömma fritt över gränserna. Rapporten ”Granskning av salmonellaförekomst i köttberedningar införda till Sverige” (Anna Arvidsson 2003) berättar om avvikelser mellan medföljande intyg och verkligheten. Av 58 provtagna partier med köttberedningar, exempelvis marinerade kycklingdelar, kebab och hamburgare, så innehöll 13 partier salmonella.

Åtta av dessa smittade partier hade intyg om att de var salmonellafria. Sedan 2001 finns inga krav på att köttberedningar ska ha salmonellaintyg, vilket krävs för rent kött. Därför går oseriösa affärskedjor som Lidl förbi salmonellakontrollen genom tillsatser i köttet som gör att det räknas som köttberedning.

Det är låginkomsttagare som handlar hos Lidl och de andra lågpriskedjorna och det är därför också låginkomsttagarna som drabbas av salmonella. Höginkomsttagarna som kan välja ekologiskt kött i de fina saluhallarnat", kommenterar Tomas Jansson.

Helge: Hur bör man bäst kontrollera hela den logistiska kedjan från leverantör till slutanvändare? Transporterna blir allt längre. Behandling av mat och ingredienser sker i allt större anläggningar. Mattransporterna är gränsöverskridande. Hur kontrolleras underleverantörer? Det är en mängd nya frågor som berör mat och dess användbarhet ur hälsosynpunkt.

Vad säger Wikipedia on Salmonella?

Salmonella är det vetenskapliga namnet på ett artrikt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae. Många arter orsakar en allvarlig magåkomma och smittan sprids vanligen genom infekterad föda, vanligen kött, fågel, ägg, men även vissa vegetabilier såsom groddar och sallad. Inkubationstiden är oftast 1–3 dygn (6 timmar–10 dygn). Vid utbrott är endast 4 % sekundärfall vilket innebär att det inte är speciellt stor risk att smittas om man inte själv intar smittade matvaror.

Salmonella typhi förekommer bara hos människor.

I Sverige är mindre än 1% av alla djur och livsmedel smittade med salmonella och cirka 4.000 salmonellafall rapporteras i Sverige varje år. Flertalet av dessa är dock utlandssmittade. I Danmark rapporteras ungefär lika många, i England 30.000, och i Tyskland 100.000. Tidigare var salmonella vanligare i Sverige men efter den stora salmonellaepidemin 1953, även kallad Alvestaepidemin, då 9000 smittades och 90 avled har problemen minskat.

I Sverige är det vanligast att bakterierna återfinns på äggskalet, och inte i själva ägget. Om äggskalet är dåligt eller om det finns brister i hanteringen av ägget sprider sig salmonellan lätt till äggulan och äggvitan.Post a Comment