Pages

Thursday, October 04, 2007

Uusia avauksia puusta bioteknologiaan

Suomen metsäteollisuus tiivistää yhteistyötään yli perinteisten raja-aitojen. Kemiallisen ja mekaanisen puunjalostuksen yhteistyö herättää odotuksia, samoin uusien puun käyttömahdollisuuksien löytäminen.

Uudistumisen pakko ajaa eteenpäin. Metsäklusterin on kaiken aikaa kiristettävä vauhtiaan kilpailijoiden edellä pysyäkseen. Kärkipaikan pitäminen ei ole itsestäänselvyys.

Muuallakin kuin Suomessa tutkitaan tuotantoprosesseissa hukkaan jäävien sivutuotteiden hyödyntämistä. Jäähän esimerkiksi sellun valmistuksessa käytettävästä puusta puolet hyödyntämättä tuotannossa.


Post a Comment