Pages

Saturday, November 27, 2004

Tysta ner kommunikationen

Företagen slösar pengar på dålig reklam Upp till en fjärdedel av reklamkampanjerna klingar för döva öron och är därmed bortkastade pengar för företagen. Det visar en avhandling om reklam och deras genomslagskraft bland konsumenterna som granskas vid Svenska handelshögskolan.

Enligt doktorand Åke Finne räcker det inte att vara intresserad av sina kunder - företagen måste också se verkligheten med kundernas ögon och utgående från deras normer.

- Därför är ett starkt kundfokus centralt, där kunden är en aktiv medpart i kommunikations- processen, betonar Finne.

Kunden har traditionellt setts som ett objekt som blir utsatt för företagets olika åtgärder. Företagets kundintresse har ofta begränsat sig till vilka effekter dess åtgärder har på kunden. Finne har utvecklat en ny metod, kommunikationstopografi, för att undersöka hur konsumenterna uppfattar företagens kommunikation.
Metoden går ut på att intervjua konsumenter och låta dem sortera exempelvis annonser enligt ett enkelt system. På basis av materialet kan man rita så kallade kommunikationstopografier som belyser hur dessa konsumenter uppfattar företagets kommunikation.

Eftersom det är kunden som står för den aktiva konstruktionen av budskap, kan kundens uppfattning vara en annan än den som företagen avsett. Med hjälp av metoden kommunikationstopografi kan man då även upptäcka sådan kommunikation som klingar för döva öron.
- Det här kallas tyst kommunikation och är helt bortkastade pengar för företaget, skriver Finne.
Post a Comment