Pages

Tuesday, July 31, 2007

Kotimaiset kolmannen sukupolven polttoaineet

Löysin tämän kirjoituksen word-dokumentista. En muista, milloin tämä on kirjoitettu ja lähteetkin ovat hukassa, mutta tekstin kautta pääsen niihin käsiksi myöhemmin

Uuden toisen sukupolven kotimaisten teknologioiden kehittäminen, kaupallistaminen ja käyttöönotto vaativat panostamista. Tähän tarvittaisiin uusi liikenteen biopolttoaineiden kehitysohjelma.

Kehitysohjelma sisältäisi uuden kilpailukykyisemmän teknologian kehittämisen, pilot- ja demonstraatiolaitoksien sekä biopolttoaineiden käytön edistämisen sekä uusien yhteistyömuotojen luomisen eri sektoreiden välille.

Erillisen ohjelman vahvuutena olisi eri biopolttoaineiden tuotantoja käyttöketjujen integrointi samaan kokonaisuuteen toteutusaikataulujen nopeuttamiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Näin voitaisiin nostaa biopolttoaineiden tuotantoa ja käyttöä kustannustehokkaasti jopa 5–8 prosentin osuuteen kehitystyön onnistuessa. Teknologioiden vientimahdollisuudet voivat olla huomattavat.

Julkista rahoitusta arvioidaan tarvittavan ensivaiheessa vuoteen 2010 asti suuruusluokaltaan 30–40 miljoonaa euroa sekä toisessa vaiheessa isojen kaupallisten demonstraatiolaitosten kehitystyön tukemiseen vuoteen 2015 asti noin 30–50 milj. euroa. Lisäksi tarvitaan uuden teknologian riskipitoisiin investointeihin enimmillään 40 %:n investointiavustus, yhteensä 60–100 milj. euroa.
Post a Comment