Pages

Thursday, August 23, 2007

Huutjärvi, Pyhtää, Kymenlaakso

Uusi hakelämpölaitos aloittaa toimintansa syyskuussa 2007. Lämpölaitos on toteutettu yhteistyössä Vapon kanssa. Pyhtäällä laitoksen toiminnasta vastaa huoltoryhmä, jonka tehtävänä on tarkkailla ja valvoa laitoksen toimintaa.

Puuhakkeella toimiva lämpölaitos on hyvää vauhtia valmistumassa Huutjärvelle ostoskeskuksen taakse. Kunnalle koituu lämpölaitoshankkeesta noin 350 000 euron kustannukset sisältäen verkoston rakentamisen ja kunnan omissa kiinteistöissä tehtävä muutostyöt.

Vapon ja yksityisten kiinteistöjen kulut mukaan laskettuina hanke on suuruudeltaan miljoonan euron luokkaa. On arvioitu, että lämpölaitokseen sijoitetut varat maksavat kuitenkin itsensä takaisin kymmenessä vuodessa.

Aluksi lämpölaitoksen tuntumaan tulevat Motellin tuntumassa olevat kiinteistöt. Näitä ovat kunnan omistuksessa olevat:
  1. koulu
  2. terveyskeskus
  3. kirjasto
Muista kiinteistöistä:
  1. Motellin pihan yritykset
  2. Seurakuntatalo
  3. Villa Vanessa
  4. ATV-Navetta
Tekninen johtaja Pekka Eurasto kertoo: "Asuntoja ei ole tulossa mukaan vielä tässä vaiheessa, mutta asiaa selvitetllään. Sammalmäen uudisalueen suhteen tehdään tällä erää taloudellista laskentaa. Elokuun 2007 aikana selviää, onko kaukolämpöprojektiin ryhtyminen siellä taloudellisesti kannattavaa. Uudistusalueen liittäminen verkkoon on luontevaa, koska uusiin taloihin on joka tapauksessa valittava jokin energiamuoto."

"Tarkoituksena on tehdä selvityksiä myös muista asuinkiinteistöistä. Ongelmana on se, ettei asuinkiinteistöjen liittäminen verkkoon aina kannata, koska niiden tarvitsema energiamäärä on liian pien kattamaan kuluja", laskelmoi Pekka Eurasto.

Puulla toimiva kaukolämpö on käyttäjälleen huoleton ja hinnaltaan kilpailukykyinen energiavaihtoehto. Kaukolämmön kanssa ei tarvitse juuri muuta tehdä kuin mittaria lukea. Se on siis yksi huolettomimmista vaihtoehdoista. Myös käyttökustannuksiltaan se on edullisempaa kuin ennen kaikkea öljy tai sähkö.

Tuloja saadaan verkoston liittymismaksuista ja lisäksi taloutta helpottaa se, että energiaa kuluu jatkossa selvästi vähemmän. Energian hinnanvaihtelut vaikuttavat myös kaukolämpöön. Tarkempia tulevaisuuden talousarvioita on vaikea tässä vaiheessa tehdä.

Huutjärven laitos toimii pääosin automaattisesti siten, että rekoilla voimalaitokseen tuotu puuhake kuljetetaan hihnoja pitkin kattilaan, jossa hake palaa. Hakkeen avulla lämmitetään vettä yli 90-asteiseksi, ja tämä vesi lähtee sitten putki pitkin kiinteistöihin tuomaan lämpöenergiaa.

Sama vesi kiertää lopulta takaisin lämpölaitokseen, jossa se lämpiää uudelleen hakkeella.

Lähde: Pyhtään Sanomat.

Lisätietoja: Pyhtään kunta.

Yhteystietoja

Pyhtään kunta
Siltakyläntie 175
49220 SILTAKYLÄ
Puh. 0207 211 600


Post a Comment