Pages

Saturday, September 01, 2007

Sahateollisuuden kissanpäivät ohi

Sahateollisuudessa on orastavasta puupulasta huolimatta mennyt vuoden 2007 aikana hyvin. Hinnat ovat nousseet huminalla. Historiallisen jyrkkä nousu katkesi viennin hidastumiseen.

Rakentajat ovat nukkuneet huonosti, raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja joistakin tarvikkeista on ollut pulaa. Puutavaran hinnannousu on Suomessa pysähtynyt. Suomalaiset sahat ovat vientimarkkinoilla törmänneet kysynnän kattoon, mikä heijastuu suoraan hintoihin kotimaassa.

Puutavaran menekki Japaniin ja Egyptiin on hyytynyt. Lisäriesana on dollarin vaihtosuteen heikkeneminen. Pohjois-Amerikan sahat haluavat osan Euroopan ja maailman markkinoista. Saksa sotkee bisneksiä myrskypuiden sahaamisella.

Saksa sahaa 24 miljoonaa kuutiota vuodessa. Luku on monta kertaa takavuosia suurempi.

Sahuri arvioivat, että sahatavaran hinnat pysyvät loppuvuoden vielä korkealla, mutta huipulla heilutaan ja pelätään alamäen alkua.

Puheet puutavaran pulasta saavat kyytiä. Kyllä tukkeja riittää, mutta onko kaikilla sahoilla varaa maksaa raaka-aineesta pyydettävää hintaa. Hyvästä hintakehityksestä huolimatta, kaikkien sahojen tuloskehitys ei ole ollut tyydyttävä.

Sijoitetun pääoman tuotoilla ei voi hurrata ja pudotuspelin käynnistyessä liipaisimella ovat ne, joilla on huippukalliit tukkivarastot, kun sahatavaran hintojen aleneminen vauhdittuu. Suomen raakapuun hinta on yksi maailman korkeimpia

Suurimmat sahat ovat kartuttaneet liikevaihtoaan tämän vuoden aikana 25 - 30 % ennätyksellisen menekin ja hintojen nousun takia. Silti Stora Enson sahoista on liikkunut sitkeästi myyntihuhuja.

Stora Enso on tiivistänyt myyntiverkostoaan EU-alueella. Jouko Karvinen luotsaa nyt Stora Ensoa ja nähtäväksi jää, millaisen roolin hän antaa StoraEnson sahateollisuudelle. Tänä vuonna sahateollisuuden kannattavuus on ollut paperi parempi.

StoraEnson Itävallan sahat tekivät hyvää tulosta myymällä sahatavaraa voitokkaasti Japaniin. Yhdysvaltain asuntorakentamisen hiljentyminen näkyi markkinoilla jo vuosi sitten. Vienti yhdysvaltoihin ei enää eurooppalaisia sahureita kiinnosta. Dollarin halventuminen ja kysynnän laskun myötä virta kääntyy toisin päin: sahatavaraa roudataan kohta laivalasteittain Pohjois-Amerikasta Euroopan markkinoille. Japanilaiset käyttävät tietenkin tilannetta hyväkseen.

Post a Comment